Rookmelder verplicht per 1 juli 2022!

Rookmelder verplicht per 1 juli 2022!

Rookmelder in Nederland verplicht per 1 juli 2022!

Het wordt verplicht om in Nederland vanaf 1 juli 2022 een rookmelder te hangen op iedere verdieping in je huis. Dit betekent dat het bouwbesluit gaat veranderen en het wettelijk verplicht gaat worden hieraan te voldoen. De nieuwe regels gelden overigens voor zowel koop als huurwoningen.

Wat gaat dit voor mij betekenen?

Hangt er in jouw huis al op iedere verdieping een rookmelder? Dan heeft deze wetswijziging geen nieuwe gevolgen voor jou. Heb je echter nog géén rookmelders, dan wordt het langzamerhand tijd om ze aan te gaan schaffen. Iedere bouwlaag moet gaan beschikken over een goedgekeurde brandmelder, inclusief besloten ruimtes waar een vluchtroute doorgeen loopt. Een uitzondering is een zolder die niet dient als een verblijfsruimte, hier hoeft dan ook geen rookmelder komen te hangen.

In principe volstaat een melder met batterijen. Echter wordt het afgeraden om een melder aan te schaffen waarvan de batterij na een jaar vervangen moet worden. Het is beter om een rookmelder met een levensduur van 10 jaar te nemen.

De nieuwe wet stelt overigens geen eisen aan de doorkoppeling van de rookmelders. Dit in tegenstelling tot de wetgeving van nieuwbouwwoningen waar deze wet al vanaf 2003 van kracht is. In nieuwbouw is het verplicht dat een rookmelder is aangesloten op 230v/netspanning en mede voorzien van een back up batterij. Voor bestaande bouw zijn daarentegen rookmelders op batterij al goed genoeg en hiermee voldoe je al volledig aan de wetgeving.

Hoewel het dus niet verplicht is, is het raadzaam om in grotere woningen well melders met een koppelfunctie te kiezen. Een koppelfunctie zorgt ervoor dat alle melders afgaan bij een alarm. Voor wie nog een stapje verder wil gaan zijn er slimme melders. Deze melders geven ook een signaal aan een mobiele telefoon. Handig voor als je niet thuis bent.

Voldoet jouw huis nog niet aan de nieuwe wetgeving? Klik dan hier voor een uitgebreide selectie aan Alecto rookmelders. Onze rookmelders voldoen aan alle normen en bezitten het CE keurmerk!