Garantievoorwaarden

GARANTIE

Alecto is een merk van Commaxx International BV. Commaxx International BV verkoopt Alecto producten via haar dochtermaatschappij Commaxx BV. Derhalve zijn de algemene voorwaarden van Commaxx BV van toepassing op alle aanbiedingen op deze website.

alle aanbiedingen op deze website.

Deze garantiebepalingen gelden voor de consument.
De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop van het product. De garantietermijn bedraagt 24 maanden. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangende leveringen in het kader van de garantie. Bewaar uw aankoopbewijs goed. Reparatie of vervanging binnen de garantie geldt alleen met het originele aankoopbewijs. Garantie en/of eventuele klachten dient u als koper af te handelen met de (web)winkel waar het apparaat gekocht is.

Uitgesloten van garantie
Er geldt geen garantie voor:

  1. schade door externe invloeden;
  2. achteloze beschadigingen;
  3. ongepast of onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen en/of het gebruik van niet- originele onderdelen;
  4. onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften en/of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en/of montagehandleiding(en);
  5. veranderingen, invoegingen en/of uitbreidingen van het apparaat;
  6. professioneel gebruik;
  7. Alecto producten die buiten de Alecto webshop zijn besteld. Hiervoor dient u terug te gaan naar de winkel of webshop waar u het desbetreffende Alecto product heeft gekocht. 
  8. reparaties en/of aanpassingen die zijn uitgevoerd door personen of organisaties anders dan Commaxx BV.

Te allen tijde ligt de besluitvorming over de toepassing van de garantie bij Commaxx BV

Heeft u een defect product dat bij Alecto in de webshop is gekocht en binnen de garantie valt? Dan kunt u terecht bij onze klantenservice.

Definities
In deze garantiebepalingen wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Commaxx BV;

Commaxx: Commaxx BV gevestigd in Kerkrade.

Inhoud en omvang
Als er sprake is van gebreken binnen de garantieperiode, bepaalt Commaxx BV. of uw apparaat kosteloos gerepareerd of vervangen wordt. Vervangende onderdelen of apparaten worden eigendom van Commaxx BV Verbruiksartikelen (componenten waarvan kan worden verwacht dat zij gedurende de levensduur van het product moeten worden vervangen) en toebehoren vallen NIET onder de garantie. Denk hierbij aan batterijen, antennes, afstandsbedieningen, snoeren, knoppen, batterijkleppen en andere dergelijke accessoires. 

Als bij onderzoek en/of reparatie geconstateerd wordt dat het defect ontstaan is door oneigenlijk gebruik van het apparaat, is er geen sprake van garantie en behouden wij ons het recht voor om de reparatiekosten en materiaalkosten aan u te factureren. We zullen dan vooraf contact met u opnemen, zodat u hierover zelf kunt beslissen.

Zorg ervoor dat u het apparaat in de originele verpakking stopt. Als dit niet mogelijk is, zorg dan voor een goede en degelijke vervangende verpakking. Bij transport van het apparaat zonder geschikte verpakking vervalt de garantie. Het transportrisico ligt namelijk bij u. Stuur geen extra zaken mee, zoals bijvoorbeeld dvd’s, USB-sticks, of dergelijke. Wanneer deze extra zaken (onbedoeld) kwijtraken kunnen we hier helaas geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Namaakproducten
Wanneer u rechtstreeks bij Alecto of bij een erkende Alecto-dealer onze producten koopt, weet u zeker dat u een echt Alecto-product hebt. Alleen voor deze echte Alecto producten die bij Alecto of een erkende Alecto-dealer zijn gekocht geldt de beperkte garantie van Commaxx BV.

Wanneer u onze producten koopt bij een niet-erkende Alecto-dealer valt het product alleen onder de garantie van Commaxx BVwanneer de niet-erkende dealer met een gedetailleerde factuur en betalingsbewijs kan aantonen dat het product daadwerkelijk bij Alecto of een erkende Alecto dealer gekocht is. 

Commaxx BV geeft géén garantie op namaakproducten. Als u dergelijke producten probeert door te verkopen, kunt u wettelijk aansprakelijk worden gesteld en/of strafrechtelijk vervolgd worden.