Ruilen en Retourneren

Ruilen en retourneren

Onderstaand staat beschreven op welke wijze u op alectohome.nl aangeschafte producten kunt ruilen of retourneren. Wanneer u een product niet rechtstreeks heeft gekocht op deze internetsite, vragen we u om de retournering of ruilaanvraag te doen bij de partij of de website waar u het product heeft aangekocht. Producten die via alectohome.nl zijn aangekocht, kunnen binnen 2 weken na levering van het product geretourneerd worden. Aan het ruilen en het retourneren van producten zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:

Gegevens en wensen

Bij het terug sturen verzoeken wij u het product te vergezellen van uw naam, ordernummer en factuurnummer. Indien u een ander product wenst te ontvangen (ruilen) of vanwege een eventueel gebrek of beschadiging aan het bestelde gebrek en nieuw exemplaar van hetzelfde product wenst te ontvangen, dan verzoeken wij u dit duidelijk te vermelden bij het retourneren van het product. U kunt hiervoor gebruik maken van het RMA formulier welke beschikbaar is op alecto.nl. Indien u vragen heeft  over ruilen of retourneren dan kunt u ook via email rma@alecto.nl, telefoon 073 641 1355 contact opnemen. Binnen reguliere kantoortijden (tussen 8.30 en 17.00 uur)  kunt u ook langs komen bij ons op kantoor als vermeld in dit beleid onder ‘Retouradres’.

Schadevrij

U dient de aankoop, compleet en onbeschadigd terug te sturen. Nadat wij het retour gezonden product hebben ontvangen controleren wij bij ontvangst direct op een eventueel defect, verpakkingsschade en eventuele overige gebreken. Wanneer u een product wenst te retourneren waarbij geen defect of gebrek door u is geconstateerd, zijn wij gerechtigd om eventuele incompleetheden, beschadigingen en/of gebruikerssporen in mindering te brengen op het terug te storten aankoopbedrag.

Geldteruggave

Wanneer wij het product compleet en onbeschadigd retour hebben ontvangen en u heeft niet aangegeven een nieuw product te willen ontvangen, storten wij het bedrag dat op de factuur vermeldt staat binnen 14 dagen nadat wij het product hebben ontvangen terug. Mocht u de rekening voor het te retourneren product nog niet hebben voldaan, dan kunt u dit in dat geval achterwege laten. Voor het terugstorten van het aankoopbedrag gebruiken wij het rekeningnummer dat op de factuur is vermeld. Mocht u het bedrag niet volledig of niet binnen een termijn van 14 dagen hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons Service center op het telefoonnummer +31(0)73 641 1355 (lokaal tarief), of een email te sturen naar servicewebshop@alecto.nl. Alvorens een artikel te retourneren, dient u dit voorafgaand per email te melden bij ons Service Center.

Retouradres:

Retourzendingen kunnen worden verzonden aan het volgende adres:
Hesdo Service Center
Australiëlaan 1
5232 BB 's-Hertogenbosch

Nederland            

Retourzendingen dienen goed verpakt en gefrankeerd te worden verzonden. Indien blijkt dat u het product retour heeft verzonden van vanwege een beschadiging of ander gebrek aan het desbetreffende product, dan zullen wij naast het aankoopbedrag tevens de reguliere kosten voor het retour zenden van het desbetreffende product vergoeden bij het terugstorten van het aankoopbedrag.

Wijzigingen

Lenco Benelux B.V. gevestigd in Nuth behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Ruilen en Retourneren – pagina te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Ruilen en Retourneren - pagina, is gewijzigd.

Laatste wijziging 09 augustus 2013.