Filter
      1 jaar geleden, op 1 juli 2022, is de rookmelderplicht van kracht gegaan. Deze belangrijke wetgeving verplicht alle koop- en huurwoningen in Nederland om voorzien te worden van een of meerdere rookmelders, met als doel de veiligheid van de bewoners te waarborgen. Hoewel het afgelopen jaar een grote stap vooruit was op het gebied van brandpreventie, voldoet nog lang niet iedere woning aan de wetgeving.